CIRCULAIRE ECONOMIE

Wij ondersteunen bedrijven, overheden en organisaties bij het identificeren van kansen en knelpunten in de transitie naar een circulaire economie. We hebben verkenningen uitgevoerd naar kansen voor toepassing van afvalmaterialen, bijvoorbeeld vezelversterkte composieten uit de automotive, windturbinebladen of de scheepvaart, organische stromen uit de horeca, groenbeheer en particulier GFT-afval en lastige stromen als matrassen, zonnepanelen of kunstgras. We ontwikkelen samenwerkingsprojecten om toepassingen en investeringen op te schalen. We betrekken hierin de gehele waardeketen, om nieuwe materiaalcycli, productontwerpen en businessmodellen te ontwikkelen en de juiste randvoorwaarden te creëren. Deze dienstverlening vereist kennis van materialen, verwerkingstechnologie, logistiek, business development. Wij ondersteunen ook u graag met het identificeren van kansen in circulaire economie.

What do we do?

Projecten

Shall we get started?

If you want to be a part of the transition to a circular economy, contact us!