ENERGIETRANSITIE  

De landelijke, Europese en mondiale doelstellingen voor een CO2-vrije energieopwekking vragen een enorme inspanning van partijen als technologie-ontwikkelaars, energieproducenten, netwerkbedrijven en gebouwbeheerders. Het biedt echter ook kansen voor nieuwe verdienmodellen en bedrijvigheid. Wij hebben verkenningen gedaan naar de ontwikkelingen op het gebied van batterijtechnologie, wind-op-zee, smart grids en autonome lokale energie-hubs. We hebben diverse Europese projecten om investeringen in ‘clean-tech’ te versnellen en daarmee nieuwe economie te ontwikkelen. We ondersteunen de chemische industrie met elektrificatie van de processen. Met de maakindustrie ontwikkelen we projecten rond elektrolyse en nieuwe vormen van energieopslag, zoals bijvoorbeeld methanolproductie uit CO2 en groene waterstof. Wij ondersteunen ook u graag met het identificeren van kansen in de energietransitie.

Projecten

Shall we get started?

If you want to find out more about setting up a local energy community, or need strategic advice on how to overcome common barriers for the European energy transition, contact us!