KLIMAATADAPTATIE

De effecten van klimaatverandering worden steeds zichtbaarder in onze samenleving, bijvoorbeeld in de vorm van toenemende droogte en wateroverlast. Wij zien veel kennis en praktische oplossingen wereldwijd, die van nut kunnen zijn in een andere context. We hebben het concept ontwikkeld voor het mondiale kenniscentrum voor klimaatadaptatie, dit centrum opgezet en een jaar gemanaged. We werken intensief samen met steden door heel Europa om vergroening te realiseren, voor wateropvang, waterbeheer en een gezond leefklimaat. Met vijf regio’s werken we aan nieuwe verdienmodellen voor boeren op veengronden. Voorkomen van de verdroging door natte landbouw toe te passen en grondstoffen voor isolatie in de bouw te produceren. Wij ondersteunen ook u graag met het identificeren van kansen in klimaatadaptatie.

Projecten

Neem contact op

Wij gaan graag met u in gesprek!