MISSIEGEDREVEN INNOVATIE  

De kijk op innovatie is de afgelopen jaren sterk veranderd. Het draait niet meer puur om economische groei of een verbeterde concurrentiepositie, maar ook steeds meer een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke uitdagingen. Dit zogenaamde missiegedreven innoveren is ambitieus en domeinoverstijgend. Bax & Company heeft al meer dan 30 jaar ervaring met multi-stakeholder samenwerkingen en het samenbrengen van expertises, juist op het snijvlak tussen technologie, bedrijvigheid en beleid. Wij helpen u met vraagstukken rondom missiegedreven innovatie met onze expertise in innovatiemethodieken, werkvormen, governance- en financieringsmodellen.

Projecten

Shall we get started?

If you want to develop sustainable, climate-resilient solutions, contact us!