Bax & Company is een strategisch adviesbureau dat sinds 1988 opereert op het snijvlak van technologische innovatie, nieuwe bedrijvigheid en duurzaamheid. Met een team van ruim 60 consultants in Barcelona, Utrecht en Cambridge werken wij met bedrijven, overheden en kennisinstellingen aan missiegedreven innovatie.

Wij hebben langjarige inhoudelijke kennis op gebieden als:

Circulaire economie – specifiek in de chemie, rond composieten en biobased materialen;
Klimaatadaptatie – met een focus op water en groen-blauwe, leefbare steden;
Energietransitie – in de gebouwde omgeving en (proces)industrie;
Digitalisering – kansen voor MKB in maakindustrie, agrifood, gezondheid en mobiliteit;
Missiegedreven innovatie – het opschalen van maatschappelijk verdienvermogen;
Onderzoeksstrategie en -programmering – met een outside-in aanpak.

baxco-map-1024×1024

Onze kennis, vaardigheden en uitgebreide netwerk in Europa zetten wij graag in ten behoeve van uw opgave en uitdaging op het gebied van onderzoek, innovatie en business development.

Wij hebben een hands-on mentaliteit en zijn gericht op het ontzorgen van onze opdrachtgevers. Wij werken snel, grondig en doelgericht, met een flinke dosis enthousiasme en drive om resultaten te realiseren met impact.