nl-projecten-banner-4

Groene Chemie, Nieuwe Economie – Ketentransitie in de procesindustrie

Aanleiding

De chemie-clusters van Geleen, Moerdijk en Terneuzen zijn verantwoordelijk voor ruim 20% van de CO2-emissies van Nederland. Om de klimaatdoelstellingen van 2030 en 2050 te halen moet versneld geïnvesteerd worden in vergroening en elektrificatie.

Bax & Company heeft het strategisch plan ‘Ketentransitie in de procesindustrie’ ontwikkeld voor het Economisch Netwerk Zuid Nederland (ENZuid). 

Werkwijze

Als uitgangspunt is gekozen de grote chemiebedrijven te koppelen aan innovatieve scale-ups en MKB.  Zij hebben de kennis en kunde om innovatieve processen en apparatuur te ontwikkelen voor het omschakelen naar hernieuwbare grondstoffen. Dit biedt kansen voor nieuwe bedrijvigheid. De grote bedrijven op hun beurt hebben de inkoopkracht om innovaties versneld te helpen opschalen en daarmee (hun) duurzame transitie te versnellen.

Bax & Company heeft deze visie en strategie scherp op papier gezet en uitgewerkt in een aansprekende presentatie en webinars.  Grote chemiebedrijven zijn actief gekoppeld aan innovatieve scale-ups.

project-groene-chemie-nieuwe-economie

Samen met TNO zijn negen kansrijke en illustratieve opschalings-projecten geïdentificeerd. Knelpunten en randvoorwaarden zijn in kaart gebracht, die opschaling belemmeren. 

De resultaten zijn samengevat in een publicatie, bestaande uit een PLAN en FACTSHEETS van de negen opschalingsprojecten. Deze zijn in een webinar besproken met een vijftiental experts uit het bedrijfsleven, politiek en financiën. Het plan en de negen projectvoorstellen zijn daarna overhandigd aan de DG Bedrijfsleven en Innovatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Diederik Samsom van de Europese Green Deal. Vervolgens is Groene chemie, nieuwe economie het nationale programma geworden voor het stimuleren van innovatie en vergroening van de chemie in Nederland.

Door het aandragen van templates, flexibel inspelen op actualiteiten, steeds werken aan heldere formulering van kansen en knelpunten, doorlopend afstemmen met opdrachtgevers en teamgenoten en inbreng van een flinke portie enthousiasme, is een breed gedragen en aansprekend resultaat opgeleverd.

De toegevoegde waarde van Bax & Company

De complexiteit van het onderwerp en de relatief korte doorlooptijd vormden een uitdaging. De belangrijkste bijdragen van Bax & Company in het project ‘Groene chemie, nieuwe economie’ waren:

  • Een kort een helder betoog formuleren over een uitdaging van enorme schaal;
  • Een samenwerking creëren waarbij een breed spectrum van partijen betrokken wordt in de ontwikkeling van een visie en strategie;
  • Het identificeren en uitwerken van kansrijke projecten;
  • Online samenwerken met circa 15 teamgenoten;
  • Binnen korte tijd concrete resultaten opleveren.

Wij gaan graag met u in gesprek!