nl-projecten-banner

Integrale aanpak klimaatadaptatie en leefbaarheid

Aanleiding

Door klimaatverandering krijgen stedelijke gebieden de komende jaren steeds vaker te maken met – erg warme en droge – zomerse dagen. Alphen aan den Rijn is hierin geen uitzondering. De toenemende hittestress zorgt voor een ongezond stadshart. Ten eerste voor de natuur; de droogte zal toenemen en de biodiversiteit komt verder onder druk te staan. En ten tweede de mens; hittestress heeft negatieve effecten op de gezondheid en het welzijn van bewoners en bezoekers. Tot slot beïnvloedt de warmtestijging de economische vitaliteit; een bloedheet stadscentrum is niet aantrekkelijk om in te werken en te winkelen. 

Werkwijze

Alphen aan den Rijn wil de negatieve gevolgen van hittestress in het stadshart op de natuur, bewoners en economie langdurig en duurzaam aanpakken, met als resultaat een gezond en aantrekkelijk centrum. Daarom is in samenwerking met Bax & Company het programma ‘Groen-Blauw stadshart Alphen aan den Rijn’ ontwikkeld en gevisualiseerd. Het programma omvat 5 programmalijnen om dit doel te bereiken. Bax & Company heeft vervolgens ondersteuning geboden bij 4 van de 5 programmalijnen, in project-definitie en financiering. 

Alphen wil het stadshart vergroenen in de vorm van groenstroken,  groene gevels en daken. Deze eerste programmalijn vraagt om commitment en investeringen van vastgoedeigenaren. Om deze beweging te stimuleren heeft Alphen een lokaal Groenfonds opgezet, waarbij Bax & Company ondersteuning heeft geboden in het vinden van de juiste financiële middelen.

Om de positieve effecten van een groene omgeving op mens en natuur te versterken, is de verbinding gelegd met gezonde voeding en meer bewegen. Met een focus op basisscholen is het project ‘Een gezonde leefstijl begint bij de jeugd’ ontwikkeld. Door jonge Alphenaren op de basisschool actief te laten wennen aan gezonde voeding, meer beweging en spelen in een groene omgeving, wordt een basis gelegd voor een gezondere leefstijl in de jaren erna. Bax & Company heeft hierbij intensief bijgedragen aan de projectdefinitie en subsidieaanvraag.

De tweede focus ligt op de lijn waterbeheer. Hierbij is het opzetten van een circulair waterbergingssysteem van belang, om de groene stroken, gevels en daken langdurig te behouden. Bax & Company heeft hierin ondersteuning geboden door middel van een heldere projectdefinitie en financieringsuitvraag. Gezamenlijk is gewerkt aan een innovatie-competitie met het RVO-programma SBIR.

De toegevoegde waarde van Bax & Company

  • De integrale groen-blauw visie van de gemeente Alphen aan den Rijn vormgeven tot een helder programma, waarin de verschillende projecten een plek krijgen.
  • Ondersteuning bij het formuleren van concrete projectdefinities, met behulp van two-pagers.
  • Het aandragen van relevante financiële middelen en schrijven van aantrekkelijke aanvragen met visuals waar nodig
  • Deze aanpak is relevant voor veel gemeenten in Nederland.

Wij gaan graag met u in gesprek!