nl-projecten-banner-1

Kansen Europese programma’s

Aanleiding

Het Nationaal Kennis en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) is een initiatief dat invulling geeft aan de kennisvragen uit het Deltaprogramma. Rijkswaterstaat is een van de oprichters en zit in de Raad van Toezicht en het Coördinatieteam. De presentatie van de Green Deal en draft programma’s van Horizon Europe en Interreg – met veel aandacht voor water en klimaat- vormden voor Rijkswaterstaat de aanleiding om een strategisch funding plan op te stellen voor NKWK. 

Bax & Company heeft Rijkswaterstaat hierbij ondersteund door een Europa Guidebook op te stellen, waar de onderzoeksleiders van NKWK zelf mee aan de slag kunnen. 

Werkwijze

Ten eerste is een onderzoek uitgevoerd om de meest kennis en informatie rondom de Green Deal, Horizon Europe en Interreg te verzamelen, hiervoor zijn gesprekken met relevante spelers in Brussel gevoerd. Om Europese aanknopingspunten voor NKWK op te stellen is een rondgang langs de verschillende NKWK onderzoeksleiders uitgevoerd. Gefocust op hun toekomstige onderzoeksagenda en ervaring met Europese projecten. Uitkomsten uit de interviews zijn gekoppeld aan de opkomende tenders voor Europese programma’s. Deze resultaten zijn uitgewerkt in een visueel Guidebook. Deze bevat ook een roadmap voor de komende 2 jaar en aanbevolen acties om met Europese projecten aan de slag te gaan.

De toegevoegde waarde van Bax & Company

  • Veel bestaande kennis binnen het team over over Europese programma’s en opkomende calls;
  • Directe lijnen met vertegenwoordigers in Brussel, waardoor we snel verdiepende informatie konden ophalen;
  • Een visueel handboek, om onderzoeksleiders op een toegankelijke manier kennis te laten maken met Europese programma’s en projecten.

Wij gaan graag met u in gesprek!