nl-projecten-banner-3

Onderzoeksprogramma Centre of Expertise High Tech Systems & Materials

Aanleiding

Het Centre of Expertise High Tech Systems & Materials (CoE HTSM) van Fontys maakt een doorstart. De nieuwe hogeschoolbrede onderzoeksthema’s van Fontys vragen een vernieuwde focus en aanpak van het CoE HTSM. De samenwerking tussen onderwijs, praktijkgericht onderzoek en werkveld moet verder versterkt worden, er is meer externe financiering nodig en beter bijgedragen aan de profilering van de hogeschool.

Werkwijze

Bax & Company heeft de ontwikkeling van het nieuwe onderzoeksprogramma begeleid. Met als belangrijkste uitdaging de verschillende autonoom functionerende lectoraten samen koers te laten bepalen. Wij hebben het nieuwe onderzoeksprogramma gebaseerd op zowel de specifieke kennis van de verschillende betrokken lectoraten als op maatschappelijke uitdagingen. Hierbij is aansluiting met zowel Europese, nationale als regionale doelen, beleid en programma’s van belang.

De eerste stap was om de ambitie, focus en rol van het CoE HTSM aan te scherpen. De onderzoeksagenda’s van de gerelateerde onderzoeksgroepen en lectoraten zijn doorgrond. Daarnaast hebben we gekeken naar belangrijkste kennisbehoefte van partners in het werkveld. Hieruit hebben we de belangrijkste thema’s van technologisch-inhoudelijk en missiegedreven praktijkgericht onderzoek gedestilleerd.

In werksessies met de betrokken lectoren is de toekomstige rol van het CoE uitgewerkt. Aan de hand hiervan hebben we een roadmap voor de komende vijf jaar opgesteld. Verder is een voorstel gemaakt van de organisatiestructuur en de benodigde financiering om de ambities te realiseren.

De toegevoegde waarde van Bax & Company

  • In kaart brengen van samenhang en samenwerking tussen lectoraten, opleidingen en werkveld, gericht op kansen identificeren om dit te versterken;
  • Scherpte aanbrengen in de missie, ambitie en het programmaplan van CoE HTSM en het toevoegen van visualisaties;
  • De juiste technische achtergrondkennis en ervaring met hogescholen en CoE’s.
programmaplan-nieuw-09

Wij gaan graag met u in gesprek!