nl-projecten-banner-2

Opschalen van innovaties in energie-opslag

Aanleiding

Om schommelingen in de vraag en het aanbod van hernieuwbare energiebronnen op te vangen is opslag essentieel voor de energietransitie. De hoeveelheid decentraal opgewekte duurzame energie (bijvoorbeeld van zonnepanelen) in Noordwest-Europa stijgt en daarmee groeit ook de vraag naar middelgrote energieopslagsystemen. Deze vraag wordt nu voor 80% voorzien door batterijen uit de Verenigde Staten en Azië. Deze zijn vaak niet afgestemd op de lokale behoeften, maar EU-leveranciers kunnen niet concurreren met de lage, gesubsidieerde prijzen. Regio Noordwest-Europa wil daarom de concurrentiepositie van bedrijven versterken en een voorloper worden op het gebied van innovaties in energieopslag.

 Bax & Company werkt voor het STEPS-project in opdracht van OostNL, de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Gelderland en Overijssel en lead partner van STEPS.

Werkwijze

Het Interreg project STEPS (STorage of Energy and Power Systems) draag bij aan het verbeteren van de concurrentiepositie midden- en kleinbedrijf met innovatieve oplossingen voor energieopslag. Door hen te begeleiden bij het op de markt brengen van hun product wordt de periode van technologiedemonstratie teruggebracht van gemiddeld 5 jaar naar 1 tot 2 jaar.

Het programma bestaat uit twee delen. Voor het eerste deel zijn veertig MKB-bedrijven geselecteerd. Zij krijgen elk ter waarde van 12.500 euro begeleiding van vooraanstaande universiteiten. Twintig van deze bedrijven krijgen voor 50.000 euro aan deskundige ondersteuning om hun product en dienst grootschalig te demonstreren bij eindgebruikers in Noordwest-Europa.

Werkzaamheden:

  • Programmamanagement
  • Werving en selectie MKB-bedrijven met energie-opslag-innovaties
  • Marktanalyse: trends en uitdagingen voor energieopslag
  • Communicatie en disseminatie

De toegevoegde waarde van Bax & Company

  • Meer dan 30 jaar track-record op projectmanagement van EU-samenwerkingsprojecten;
  • Inhoudelijke kennis van het vakgebied energietransitie en specifiek energie-opslag;
  • Spin-in-het-web van de diversiteit aan partners; ‘tolk-vertaler’ voor de lead-partner;
  • Creativiteit en ondernemerszin.

Wij gaan graag met u in gesprek!