nl-projecten-banner

Verkenning batterijenlandschap

Aanleiding

Het gebruik van oplaadbare batterijen is over de afgelopen jaren explosief gestegen. Prognoses voor 2040 laten verdere groei zien ter grootte van een factor 100 tot 1.000, met name als gevolg van elektrificatie van vervoer (e-bikes, auto’s, schepen) en energieopslag in de gebouwde omgeving. Dit heeft grote gevolgen voor onze samenleving en roept vragen om rondom leveringszekerheid, dataveiligheid, brand en explosies, recycling, werkgelegenheid en kansen voor nieuwe bedrijvigheid. 

Werkwijze

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Bax & Company een verkennende studie uitgevoerd om een gestructureerd en samenhangend overzicht te creëren van alle ontwikkelingen rondom het dossier batterijen. Bax & Company heeft de belangrijkste thema’s binnen het dossier geïdentificeerd en verbanden tussen de thema’s in kaart gebracht. Door het structureren van informatie en een beeld te geven van de belangrijkste bedreigingen en kansen voor nationale beleidsdoelstellingen, heeft Bax & Company het Rijk handvatten geboden voor het formuleren van beleid en het ontwikkelen van een strategische aanpak.

De toegevoegde waarde van Bax & Company

  • De juiste technische achtergrondkennis, waardoor in korte tijd alle informatie doorgrond kon worden;
  • Inzichtelijk en overzichtelijk maken van de vele ontwikkelingen in het landschap;
  • Het identificeren van relaties tussen de thema’s;
  • Filteren van de meest beleidsrelevante onderwerpen en informatie om snel tot de kern te komen;
  • Naast de projectleiders opereren als collegiaal team.

Wij gaan graag met u in gesprek!