nl-projecten-banner-2

Verkenning circulaire kansen voor moeilijke afvalstromen

Aanleiding

De provinciale staten van Gelderland hebben in september 2018 een motie aangenomen om te onderzoeken op welke wijze de provincie het hergebruik van moeilijk te recyclen materialen kan stimuleren. Bax & Company heeft vervolgens in opdracht van de provincie een verkenning uitgevoerd van de kansen voor circulaire toepassingen van problematische afvalstromen. 

Werkwijze

Een long-list van problematische afvalstromen is beoordeeld op volume, problemen en circulaire kansen. Hieruit is een selectie van 5 afvalstromen gemaakt, om nader te onderzoeken.

Met interviews in de betrokken sectoren en een 2-daagse hackathon met studenten is een actieplan ontwikkeld voor de provincie. Resultaat van dit project zijn mogelijke circulaire businesscases voor vijf problematische afvalstromen.

De toegevoegde waarde van Bax & Company

  • Een uitgebreide technisch-inhoudelijke verkenning van afvalstromen;
  • Een visueel eindproduct om de communicatieve waarde van het project te versterken;
  • Een hands-on aanpak;
  • Betrekken van studenten;
  • Concrete handvatten voor vervolg-activiteiten en projecten.

Wij gaan graag met u in gesprek!