banner-biobased-noord-brabant

Versterken van het ecosysteem ‘groene chemie’ in Brabant

Aanleiding

De afgelopen 10 jaar heeft provincie Noord-Brabant ingezet op de ontwikkeling van een sterk ecosysteem rondom biobased economy en circulaire chemie. Gericht op het realiseren van nieuwe bedrijvigheid en het versnellen van de grondstoffentransitie. De Green Chemistry Campus (GCC), stichting Circular Biobased Delta (CBBD) en het Centre of Expertise Biobased Economy (CoEBBE) van hogeschool Avans zijn hierbij de belangrijkste initiatieven. Op basis van een reflectie op behaalde resultaten, de samenhang en samenwerking in het ecosysteem en een beeld van kansrijke ontwikkelingen wilde de provincie haar strategie voor de komende 10 jaar vormgeven. 

Bax & Company heeft een analyse gemaakt van de stand van zaken en de strategie uitgewerkt voor het versterken van het ecosysteem. Vervolgens zijn wij als Kwartiermaker ingezet om de strategie te operationaliseren.

Werkwijze

We hebben persoonlijke gesprekken gevoerd met de kernspelers in het ecosysteem, variërend van de grote chemiebedrijven, afvalverwerkers, agro-bedrijven, netwerk-organisaties, kennisinstellingen en regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Onze bevindingen werden aangevuld met onze kennis en expertise uit eerdere opdrachten, zoals de definitie van het versnellingsprogramma ‘Groene, chemie nieuwe economie’ en ‘Koersbepaling circulaire grondstoffen Zuid-Holland’. Daarnaast is onderzoek gedaan naar nationale, Europese en mondiale ontwikkelingen rondom circulaire en biobased economie. De verzamelde inzichten zijn samengevat in een SWOT-analyse en uitgewerkt in voorstellen hoe het ecosysteem te versterken, inclusief de gewenste rolverdeling tussen de spelers in het ecosysteem. Bax & Company is vervolgens als Kwartiermaker aan de slag gegaan om binnen het ecosysteem een gezamenlijke toekomstvisie vast te stellen en de samenwerking tussen de kernspelers nieuwe energie te geven. 

De toegevoegde waarde van Bax & Company

  • Toegankelijk uitwerken van kansen en aandachtspunten in het ecosysteem;
  • Formuleren van actiegerichte aanbevelingen;
  • Inbrengen van relevante achtergrondkennis vanuit andere projecten, om snel tot scherpe resultaten te kunnen komen;
  • Verbindende schakel tussen een grote diversiteit aan stakeholders.

Wij gaan graag met u in gesprek!