• Natuur

Beschermen en herstellen van veengebieden in heel Europa voor betere koolstofvastlegging

Opdrachtgevers: Hogeschool Van Hall Larenstein, Europese organisatie van landeigenaren, gemeente Durham

Datum: 2018 – 2023

Locatie(s): Noord-Europa

We hebben VHL gesteund om de koolstofuitstoot te verminderen en de koolstofvastlegging van aangetaste en slecht beheerde veengebieden in heel Europa te verbeteren. CConnects heeft een marktecosysteem gecreëerd door particuliere actoren en landeigenaren samen te brengen.

Uitdaging

3% van het landoppervlak van de wereld is bedekt met veengebieden die bijna twee keer zoveel koolstof opslaan als alle staande bossen op aarde. 1/3 van de wereldwijde CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door de degradatie van veengebieden, waar landgebruik het veen draineert en ontgint voor energiegebruik, gewasproductie en veeteelt.

Benadering

De snelle degradatie van en het koolstofverlies uit veengebieden in Noordwest-Europa voorkomen door innovatieve bedrijfsmodellen te implementeren die een duurzamer beheer van het land stimuleren.

Impact

Vermindering van 84 ton CO2-uitstoot, ontwikkeling van een “Farmer2Market”-programma (92 betrokken marktspelers) dat leidt tot 2,3 miljoen geïnvesteerd in veenherstel, verkenning van nieuwe innovatieve koolstofkredietregelingen in Europa.

of private investment secured for peatlands restoration
0 M
pilot sites monitored and completed
0
tons of CO2 emissions reduced
0

Veengebieden slaan meer koolstof op dan alle bossen ter wereld en zijn knooppunten van biodiversiteit. Een groot probleem voor veengebieden en landbouw is het gebrek aan implementeerbare duurzame oplossingen die boeren voldoende inkomen kunnen bieden, terwijl de natte omstandigheden behouden blijven. Om dit aan te pakken heeft CarbonConencts boeren en landeigenaren in contact gebracht met bedrijven en ondernemingen die klimaatvriendelijke praktijken kunnen realiseren.

Lisa Wiatschka, Innovatieadviseur

Projectteam

No results found.

Meer casestudies over dit onderwerp

  • Batterijen
  • Energie
  • Rond
Unlocking the full potential of Li-ion batteries
  • Natuur
  • Stedelijk
Co-creating Blue Green Infrastructure through social innovation for more climate-resilient cities
  • Energie
Financing Europe’s first Positive Energy Neighbourhoods