Natuur
We stimuleren natuurinclusieve praktijken die ecosystemen en mensen helpen floreren.

Ongewijzigd beleid is onhoudbaar in het licht van de trends op het gebied van milieudegradatie. We werken aan de mainstreaming van natuurinclusieve praktijken die natuurbehoud en -herstel verbinden met sociaaleconomische welvaart, zodat klimaatoplossingen zowel de mens als de planeet ten goede komen.

Wat moeten we doen?

Breng impactpartnerschappen samen
We zetten multi-actor, impact-gedreven partnerschappen op om technologische, beleidsmatige, financiële en marktoplossingen te ontwikkelen, te testen en uit te breiden.
Conceptualisatie en ontwerp van impactoplossingen
We ontwikkelen, testen en schalen oplossingen op maat om de gereedheid van elke use-case te vergroten (bijv. innovatienetwerken, transnationale pilots, versnellingsprogramma’s, beoordelingen van de gereedheid voor de markt, beleidsnota’s en routekaarten), waarbij we prioriteit geven aan de waarde van natuurlijke rijkdommen en bijbehorende ecosysteemdiensten.
Communicatie en belangenbehartiging
Met onze uitgebreide communicatie-expertise geven we meer bekendheid aan duurzame oplossingen voor land- en zeemanagement als win-win alternatieven voor natuur en mens.
Kennis delen
We bevorderen de stand van de techniek en stimuleren capaciteitsopbouw door middel van peer-learningprogramma’s en -sessies. We doen dit door actoren uit de hele viervoudige helix (de academische wereld, de private sector, de publieke sector en het maatschappelijk middenveld) actief te betrekken om waarde te creëren vanuit het perspectief van meerdere actoren.

Sub-onderwerpen

Landbouw
Mariene ecosystemen
Terrestrische wetlands

Praktijkvoorbeelden

No results found.

Onze specialisten over dit onderwerp

Sol Gustafsson
Innovatie Consultant
Sofia Aivalioti
Innovatie Consultant
Dr. Sebastiaan van Herk
CEO
Pere Giralt
Innovatie Consultant
Max Meijer
Innovatie Consultant
Lisa Wiatschka
Innovatie Consultant
Gerard Don
Innovatie Consultant
Francesco Ridolfi
Innovatie Consultant
Camilla Sandberg
Innovatie Consultant
Caitlin Bal
Communicatieadviseur