Mariene ecosystemen
We werken samen met mariene actoren uit verschillende sectoren en disciplines om projecten en specifieke oplossingen te ontwikkelen die de gereedheid van mariene hersteloplossingen vergroten.

Gezonde mariene ecosystemen leveren cruciale sociaaleconomische en milieuvoordelen op voor samenlevingen buiten de kustgemeenschappen, waaronder koolstofvastlegging. Belastende factoren zoals klimaatverandering, bodemsleepnetten, kustontwikkeling en eutrofiëring dragen echter bij tot een wijdverspreide achteruitgang van mariene ecosystemen en de ecosysteemdiensten die ze leveren.

Wat moeten we doen?

Breng impactpartnerschappen samen
We zetten multi-actor, impact-gedreven partnerschappen op om technologische, beleidsmatige, financiële en marktoplossingen te ontwikkelen, te testen en uit te breiden.
Conceptualisatie en ontwerp van impactoplossingen
We ontwikkelen, testen en schalen oplossingen op maat om de gereedheid van elke use-case te vergroten (bijv. innovatienetwerken, transnationale pilots, versnellingsprogramma’s, beoordelingen van de gereedheid voor de markt, beleidsnota’s en routekaarten), waarbij we prioriteit geven aan de waarde van natuurlijke rijkdommen en bijbehorende ecosysteemdiensten.
Communicatie en belangenbehartiging
Met onze uitgebreide communicatie-expertise geven we meer bekendheid aan duurzame oplossingen voor land- en zeemanagement als win-win alternatieven voor natuur en mens.
Kennis delen
We bevorderen de stand van de techniek en stimuleren capaciteitsopbouw door middel van peer-learningprogramma’s en -sessies. We doen dit door actoren uit de hele viervoudige helix (de academische wereld, de private sector, de publieke sector en het maatschappelijk middenveld) actief te betrekken om waarde te creëren vanuit het perspectief van meerdere actoren.

Sub-onderwerpen

Er zijn geen gegevens gevonden

Praktijkvoorbeelden

No results found.

Onze specialisten over dit onderwerp

No results found.