Kees Joosten

Kees Joosten is directeur van het Nederlandse kantoor. Naast het coachen van het team van consultants en trainees is hij actief betrokken in de uitvoering van de opdrachten. Zijn expertise ligt in het maken van de vertaalslag van ideeën, beleid of strategie in programma’s, projecten en nieuwe activiteiten. Hij heeft veel ervaring met het verkennen van trends en ontwikkelingen in maatschappij, economie en technologie en het definiëren van kansen voor nieuwe bedrijvigheid. Zijn belangrijkste drijfveer is impact te realiseren, door onderzoeks- en innovatie-programma’s zo concreet mogelijk uit te werken. Met bedrijven, overheden, belangenorganisaties, eindgebruikers en kennisinstellingen. Kees heeft uitgebreide kennis op het gebied van recycling en circulaire economie, digitalisering, klimaatadaptatie en milieu.

Na zijn afstuderen aan de Technische Universiteit Delft (Industrial design engineering) in 1991, werd Kees innovatie-adviseur bij Willems & van den Wildenberg, de voorloper van Bax & Company. Hij werkte in breed scala aan projecten, variërend van de verbetering van het R&D-proces bij het MKB, beleidsadvies voor de ministeries van EZ en VROM, ontwikkeling van nieuwe bedrijfjes in milieu en recycling, tot het opzetten en managen van Europese samenwerkingsprojecten. Het eerste circulaire bedrijf van Nederland (1993, DWZ, demontage elektronica) en het Europese netwerk ECOPORTS (1991-2005, milieu-management in havens) zijn nog steeds actueel en relevant.

In 2005 werd hij manager onderzoek en innovatie bij Havenbedrijf Rotterdam. Hij ontwikkelde en implementeerde de R&D-agenda, die resulteerde in intensieve samenwerking met universiteiten, onderzoeksinstellingen, bedrijven in de haven, multinationals, start-ups, lokale overheden en andere havenautoriteiten. Hij was verantwoordelijk voor de ontwikkeling en programmering van acht leerstoelen aan de Erasmus Universitiet en TU Delft. Ontwikkelde samenwerkingsprogramma’s met GE, APMT en TNO.

In 2012 stapte Kees over naar Hogeschool Rotterdam. Daar ontwikkelde hij een nieuw kenniscentrum: Sustainable Mainport Innovation. Dit centrum voor praktijkgericht onderzoek groeide in twee jaar tot 18 lectoren en 60 onderzoekers. Als strategisch adviseur van het bestuur heeft hij bijgedragen aan de Strategie 2025, de ontwikkeling van het Center of Expertise RDM, de visie op Techniekonderwijs en de Onderzoeksagenda van de Vereniging Hogescholen.

In 2017 herenigde Kees zich met zijn studiegenoot, voormalig zakenpartner en vriend Laszlo Bax om het Nederlandse filiaal van Bax & Company in Rotterdam op te richten. Inmiddels is Bax & Company Nederland gegroeid tot zeven adviseurs, die nauw samenwerken met de teams in Barcelona en Cambridge. Projecten variëren van het ontwikkelen van een versnellingsprogramma voor opschaling van innovaties in de procesindustrie, identificeren van kansen voor circulaire toepassingen voor problematische afvalstromen, het definiëren van een provinciaal stimuleringsprogramma op het gebied van digitalisering, de opzet en het management van Europese projecten op het gebied van natte landbouw en circulaire toepassingen voor organisch afval, het definiëren en managen van de Kennis- en Innovatie Agenda Maatschappelijk Verdienvermogen, het uitwerken van een portfolio aan projecten op het gebied van klimaatadaptatie en waterbeheer in Alphen aan de Rijn tot en met het bedenken, ontwikkelen, opzetten en interim managen van het Global Center for Climate Adaptation.